FAQ

Veel gestelde vragen

 • Wordt coaching vergoed door mijn zorgverzekering?
  Helaas, coaching valt buiten de vergoeding vanuit je basis  en aanvullende verzekering
 • Hoe lang duurt een coachtraject?
  Coaching is maatwerk, de lengte van het traject is onder meer afhankelijk van de coachvraag/vragen. Als je er toch een gemiddelde aan wilt koppelen: een gemiddeld coachtraject beslaat 5 maanden met 7 gesprekken van 1,25 uur (bron: Trendrapport Coaching 2018). Voor burn-out coaching geldt dat het traject vaak meer gesprekken bevat die korter duren.
 • Is coaching fiscaal aftrekbaar?
  Kosten voor coaching en training zijn aftrekbaar van de belasting. Voor particulieren verandert dit in 2021 maar voor bedrijven blijven de kosten aftrekbaar, mits ze relevant zijn voor hun bedrijfsvoering. Verder moet de coaching voor uw (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar/coach  
 • Wat kost coaching bij THEOS Coaching?
  De prijzen van coaching zijn afhankelijk van de duur van het traject en de in te zetten middelen. Na afloop van het kennismakingsgesprek maak ik een inschatting van de kosten. Binnen 5 werkdagen stuur ik een offerte.
 • Is het kennismakingsgesprek altijd gratis?
  Ja, ongeacht of je een traject aangaat, is het kennismakingsgesprek altijd gratis. Ook als je besluit wél het traject bij THEOS Coaching te volgen, is het zonder kosten. Het kennismakingsgesprek wordt dus niet meegerekend als genoten sessie.
 • Wat is het verschil tussen een coach en een therapeut?
  Therapeut
  Richt zich vooral op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt met het oog op het herstellen van diens welbevinden,
  Coach
  richt zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de cliënt
 • Hoe is het geregeld met mijn privacy als ik een coachtraject aanga?
  Regelingen m.b.t. privacy zijn vastgelegd in de Privacy Policy. Afspraken, uitwerking van eventuele interventies, e-mail, etc. worden vastgelegd binnen Pluform. Dit is hét digitale platform voor leren en ontwikkelen dat volledig AVG-proof is. Als een coachtraject plaats vindt in opdracht van de werkgever blijf ik als coach gebonden aan de geheimhouding. Dit betreft alles waarover wij over spreken. Ik bespreek de voortgang van het coachtraject alleen in jouw aanwezigheid en met jouw toestemming. Idealiter voer jij hierbij het woord. Hierbij is het delen van inhoud niet verplicht, je kunt je ook beperken tot het proces.