coach methodes

In mijn coaching hanteer ik niet één vaste techniek maar werk ik met meerdere methodes. Hiermee sluit ik aan op wat voor de ander werkt. Voorbeelden van werkvormen die ik hanteer zijn: RET, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, en ACT, etc. 
Iedere methode leent zich om ingezet te worden bij managementcoaching, loopbaancoaching of personal coaching . 

RET

Met RET (Rationeel Emotieve Therapie) leer je om ongewenst gedrag en ongepaste emoties te veranderen in effectief gedrag en effectieve emoties. Volgens de RET-methode ontstaan problemen voornamelijk door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen, niet door de gebeurtenis zelf. De grondlegger van de RET-methode, Albert Ellis, haalt dan ook de uitspraak van de Griekse filosoof Epictetus aan: “Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken”.

De methode van RET gaat uit van het ABC van emoties:

 1. A: Activating event: de gebeurtenis
 2. B: Belief, de bril waardoor we naar de gebeurtenis kijken, onze overtuigingen
 3. C: Consequenece: het gevolg: de gevoelens en het gedrag die daaruit voorkomen

Mijn coaching met RET is erop gericht om stapsgewijs belemmerende overtuigingen uit te dagen en door oefenen te vervangen door helpende gedachtes.
Door een “andere bril” op te zetten, ga je realistischer kijken naar een gebeurtenis die voorheen irrationele gevoelens en ongewenst gedrag opriep. Het positieve gevolg hiervan is dat je meer handelingsmogelijkheden tot je beschikking krijgt ten opzichte van dezelfde situatie. Hierdoor verhoog je jouw persoonlijke effectiviteit.

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) gaat over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag en communicatie en de mogelijkheid van verandering (persoonlijke groei).

TA heeft als uitgangspunt dat, op identiteitsniveau, elk mens van waarde is. OK is. Hierbinnen zijn vier levensposities mogelijk. Een levenspositie is een voor jou fundamenteel standpunt dat weergeeft welke waarde je jezelf en anderen toebedeelt op gedrags- en identiteitsniveau. 

 1. Ik ben OK/Jij bent OK: de gewenste, gezonde positie
 2. Ik ben OK/Jij bent NIET OK: de arrogante positie
 3. Ik ben NIET OK/Jij bent OK: positie van zinloosheid en wanhoop
 4. Ik ben NIET OK/Jij bent NIET OK: depressieve positie

Je levenspositie is (onbewust) bepalend voor je gedrag en dus ook voor de effectiviteit van communicatie, gevoelens, gedachten en samenwerking. En hoewel iedere volwassene vanuit alle vier de posities handelt in verschillende situaties, heeft iedereen een voorkeurspositie. Deze voorkeurspositie komt voort uit je script: het levensplan dat jij als kind ooit onbewust hebt geschreven. Het is je strategie om te overleven en om je behoeften te bevredigen.

Met TA-coaching onderzoek je deze scriptbesluiten. Vervolgens ga je scriptbesluiten die nu ineffectief zijn geworden, vervangen door meer adequate. Deze perspectief verschuiving leidt tot effectiever gedrag met betrekking tot leidinggeven, communiceren, etc.

Voice Dialogue

De methode van Voice Dialogue werkt met de verschillende ikken die in ons huizen.  Het zijn de stemmetjes die in een ieder van ons aanwezig zijn. Ze vormen een constante stroom aan gedachtes en emoties in ons en bepalen vaak de keuzes die we wel of niet maken. In Voice Dialogue heten deze ikken subpersonen. Ze maken ons tot wie we zijn. Ze helpen ons, beschermen ons maar kunnen ons ook enorm in de weg zitten. Op momenten van spanning zullen altijd dezelfde dominante ikken het hoogste woord voeren. Hierdoorkan het gevoel onstaan dat je geen andere keuze hebt dan te doen wat je altijd deed (en dus te krijgen wat je altijd kreeg). Deze primaire subpersonen kunnen dan een belemmerende rol gaan spelen. Zo kunnen ze je tegenhouden in het bereiken van gewenste doelen of behalen van persoonlijke groei.

In coaching met Voice Dialogue gaan we werkelijk het gesprek aan, de dialoog aan met jouw verschillende ikken. We spreken de primaire subpersonen: wanneer zijn ze ontstaan, wat is hun sterke kant en waarom zijn ze eigenlijk zo dominant. Maar ook de verstoten ikken: waarom zijn ze er nauwelijks en wat zouden ze kunnen toevoegen. Door dit gesprek aan te gaan ontstaan in diverse situaties meer keuzemogelijkheden dan voorheen. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering en groei.

Systemisch werken

Uitgangspunt van systemisch werken is dat ieder mens beïnvloed is door de systemen waar hij/zij deel vanuit maakt. Dit kan  bijvoorbeeld je gezin van herkomst zijn, je werkomgeving of je sociale omgeving. Vanuit deze systemen sluipen onbewust overtuigingen, patronen en bepaald gedrag in. Deze patronen, overtuigingen en gedrag kunnen je echter in je huidige systeem in de weg zitten. Hierdoor kan het zijn dat je communicatie stroef verloopt, je problemen ondervindt bij leidinggeven, etc.. Kortom ze beperken je in je persoonlijke effectiviteit.

Bij coachen met de methodiek van systemisch werken, werken we met familieopstellingen. Dit is een methodiek om zicht te krijgen op de onbewuste patronen, overtuigingen en gedrag die jou beperken. Om vervolgens andere perspectieven te gaan zien die je helpen in jouw persoonlijke groei. 

systemisch werken bij THEOS Coaching

Logische niveau's van Bateson

Het model van de logische niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson. Het gaat uit van 6 niveaus van denken, leren, ontwikkelen en veranderen.

 1. Zingeving: waarom ben ik?
 2. Identiteit: wie ben ik?
 3. Overtuigingen: wat geloof ik?
 4. Capaciteiten: wat kan ik?
 5. Gedrag: wat doe ik?
 6. Omgeving: waar ben ik?

Het effect van elk niveau is dat het de informatie van het onderliggende niveau organiseert en richting geeft. Hierdoor leiden veranderingen op een hoog niveau altijd tot verandering op lager liggende niveaus. Omgekeerd is dit geen wetmatigheid.

Bij coaching met de logische niveaus van Bateson gaan we op zoek naar het niveau waarop jouw coachvraag zich bevindt. We onderzoeken wat jou hindert om in beweging te komen. Met de verworven inzichten hieruit gaan we het vraagstuk één niveau hoger tillen waardoor er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.