outplacement

outplacement

Als door reorganisatie, niet meer kunnen meekomen of bezuinigingen een medewerker het bedrijf moet gaan verlaten, is dat al een stap met de nodige impact. Daarnaast heeft het bedrijf vanuit goed werkgeverschap en door wetgeving de verplichting om de medewerker zo goed mogelijk van werk naar werk te begeleiden. En waar dat voor een betrekkelijk jonge medewerker relatief eenvoudig kan gaan, zal dat voor een oudere medewerker problematischer zijn. Naast de emotie die onvermijdelijk aanwezig is, heeft een medewerker met een lang dienstverband vaak geen zicht op zijn/haar kwaliteiten. “Dit is alles wat ik kan” is in deze situatie vaak gehoord. Een outplacement traject bij THEOS Coaching geeft weer zicht op het volledige potentieel van de medewerker en biedt hulp bij het zoeken en vinden van een baan die past.
Aanbieden van een outplacement voorkomt bovendien conflictsituaties en ziekmelding als het dienstverband pas in een later stadium wordt beëindigd. 

5 fases van het outplacement traject

een compleet outplacement traject bestaat uit vijf elkaar logisch opvolgende fases. Per individu verschilt het hoeveel tijd besteed wordt aan een afzonderlijke fase. Zo heeft iemand met ruime sociale media skills minder tijd nodig in de sollicitatie fase waardoor er meer tijd besteed kan worden aan één van de andere fases. 

Fase 1

Kennismaken en intake

Voor een traject gestart wordt, vindt er eerst een gesprek plaats tussen medewerker, werkgever en coach. In dit gesprek wordt een korte situatieschets gegeven en kan de medewerker wensen en verwachtingen uitspreken. De coach doet een korte inventarisatie van de gezette stappen binnen het re-integratieproces en geeft uitleg over zijn werkwijze.

Belangrijk is de klik tussen medewerker en coach, de kwetsbare positie van de medewerker vraagt om vertrouwen en erkenning van gevoelens. 

Fase 4

Sollicitatie

Hier wordt cliënt op praktische wijze gecoacht binnen alle aspecten van het solliciteren: hoe maak ik een pakkend CV anno nu? Hoe een motivatiebrief? Maar ook maken we een passend LinkedIn profiel en onderzoekt cliënt hoe sociale media in te zetten bij het solliciteren. In deze fase gaan we bovendien oefenen met sollicitatiegesprekken en krijgt cliënt handvatten om om te gaan met belemmeringen.

Fase 2

Verwerking

Ongeacht het aantal dienstjaren of de reden van het ontslag, brengt een gedwongen beëindiging van een contract emoties met zich mee. In deze fase van het traject wordt aandacht besteed aan deze negatieve emoties. Door de juiste begeleiding leert de werknemer hiervan afstand te nemen en kan hij/zij zich vanuit acceptatie gaan focussen op de toekomst.

Fase 5

Baan zoeken

Met de sollicitatiekennis en -vaardigheden op zak, gaat je medewerker op zoek naar banen die passen bij zijn/haar vastgestelde, unieke profiel. Gebruikmakend van de tool Jobdigger vindt cliënt verschillende matchende vacatures. Coaching vindt nu plaats o.b.v. reflectie op de sollicitatiegesprekken. Eventuele afwijzingen worden geëvalueerd en de hierdoor verworven inzichten worden vertaald naar kansen voor toekomstige sollicitaties

Fase 3

Persoonlijk leiderschap

In deze fase gaan we in eerste instantie op zoek naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. D.m.v. coachgesprekken, oefeningen en testen krijgt cliënt duidelijk zicht op zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en competenties. Met deze kennis gaan we op zoek naar ‘wat wil ik’. Welke beroepen sluiten aan bij deze persoonlijke eigenschappen?   Ook eventuele opleidingsnoodzaak wordt in deze fase inzichtelijk.

Fase 1

Kennismaken en intake

Voor een traject gestart wordt, vindt er eerst een gesprek plaats tussen medewerker, werkgever en coach. In dit gesprek wordt een korte situatieschets gegeven en kan de medewerker wensen en verwachtingen uitspreken. De coach doet een korte inventarisatie van de gezette stappen binnen het re-integratieproces en geeft uitleg over zijn werkwijze.

Belangrijk is de klik tussen medewerker en coach, de kwetsbare positie van de medewerker vraagt om vertrouwen en erkenning van gevoelens. 

Fase 2

Verwerking

Ongeacht het aantal dienstjaren of de reden van het ontslag, brengt een gedwongen beëindiging van een contract emoties met zich mee. In deze fase van het traject wordt aandacht besteed aan deze negatieve emoties. Door de juiste begeleiding leert de werknemer hiervan afstand te nemen en kan hij/zij zich vanuit acceptatie gaan focussen op de toekomst.

Fase 3

Vergroten persoonlijk leiderschap

In deze fase gaan we in eerste instantie op zoek naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. D.m.v. coachgesprekken, oefeningen en testen krijgt cliënt duidelijk zicht op zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en competenties. Met deze kennis gaan we op zoek naar ‘wat wil ik’. Welke beroepen sluiten aan bij deze persoonlijke eigenschappen?   Ook eventuele opleidingsnoodzaak wordt in deze fase inzichtelijk.

Fase 4

Sollicitatie

Hier wordt cliënt op praktische wijze gecoacht binnen alle aspecten van het solliciteren: hoe maak ik een pakkend CV anno nu? Hoe een motivatiebrief? Maar ook maken we een passend LinkedIn profiel en onderzoekt cliënt hoe sociale media in te zetten bij het solliciteren. In deze fase gaan we bovendien oefenen met sollicitatiegesprekken en krijgt cliënt handvatten om om te gaan met belemmeringen.

Fase 5

Op zoek naar een passende baan

Met de sollicitatiekennis en -vaardigheden op zak, gaat je medewerker op zoek naar banen die passen bij zijn/haar vastgestelde, unieke profiel. Gebruikmakend van de tool Jobdigger vindt cliënt verschillende matchende vacatures. Coaching vindt nu plaats o.b.v. reflectie op de sollicitatiegesprekken. Eventuele afwijzingen worden geëvalueerd en de hierdoor verworven inzichten worden vertaald naar kansen voor toekomstige sollicitaties

Fase 1

Kennismaken en intake

Als eerste vindt een kennismakingsgesprekplaats tussen medewerker, werkgever en coach. In de kennismaking verduidelijkt medewerker zijn/haar situatie en, indien al duidelijk, het gewenste doel van het traject. De coach verschaft informatie over de werkwijze, hulpmiddelen en rolverdeling binnen het traject. Als cliënt een klik voelt en het traject wil aangaan, zorgt THEOS Coaching d.m.v. een offerte voor een outplacementplan op maat.

Fase 2

Verwerking

Ongeacht het aantal dienstjaren of de reden van het ontslag, brengt een gedwongen beëindiging van een contract emoties met zich mee. In deze fase van het traject wordt aandacht besteed aan deze negatieve emoties. Door de juiste begeleiding leert de werknemer hiervan afstand te nemen en kan hij/zij zich vanuit acceptatie gaan focussen op de toekomst.

Fase 3

Vergroten persoonlijk leiderschap

In deze fase gaan we in eerste instantie op zoek naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. D.m.v. coachgesprekken, oefeningen en testen krijgt cliënt duidelijk zicht op zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en competenties. Met deze kennis gaan we op zoek naar ‘wat wil ik’. Welke beroepen sluiten aan bij deze persoonlijke eigenschappen?   Ook eventuele opleidingsnoodzaak wordt in deze fase inzichtelijk.

Fase 4

Sollicitatie

Hier wordt cliënt op praktische wijze gecoacht binnen alle aspecten van het solliciteren: hoe maak ik een pakkend CV anno nu? Hoe een motivatiebrief? Maar ook maken we een passend LinkedIn profiel en onderzoekt cliënt hoe sociale media in te zetten bij het solliciteren. In deze fase gaan we bovendien oefenen met sollicitatiegesprekken en krijgt cliënt handvatten om om te gaan met belemmeringen.

Fase 5

Op zoek naar een nieuwe baan

Met de sollicitatiekennis en -vaardigheden op zak, gaat je medewerker op zoek naar banen die passen bij zijn/haar vastgestelde, unieke profiel. Gebruikmakend van de tool Jobdigger vindt cliënt verschillende matchende vacatures. Coaching vindt nu plaats o.b.v. reflectie op de sollicitatiegesprekken. Eventuele afwijzingen worden geëvalueerd en de hierdoor verworven inzichten worden vertaald naar kansen voor toekomstige sollicitaties

 • Fase 1: Kennismaken en intake

  Als eerste vindt een kennismakingsgesprekplaats tussen medewerker, werkgever en coach. Als medewerker de vrijheid heeft gekregen zelf een outplacement professional te zoeken, vindt het gesprek plaats zonder werkgever. Medewerker doet dan een terugkoppeling en THEOS Coaching stuurt een passende offerte. In de kennismaking verduidelijkt medewerker zijn/haar situatie en, indien al duidelijk, het gewenste doel van het traject. De coach verschaft informatie over de werkwijze, hulpmiddelen en rolverdeling binnen het traject. Als cliënt een klik voelt en het traject wil aangaan, zorgt THEOS Coaching voor een outplacementplan op maat.

 • Fase 2: Verwerking

  Ongeacht het aantal dienstjaren of de reden van het ontslag, brengt een gedwongen beëindiging van een contract emoties met zich mee. In deze fase van het traject wordt aandacht besteed aan deze negatieve emoties. Door de juiste begeleiding leert de werknemer hiervan afstand te nemen en kan hij/zij zich vanuit acceptatie gaan focussen op de toekomst.

 • Fase 3: Vergroten persoonlijk leiderschap

  In deze fase gaan we in eerste instantie op zoek naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. D.m.v. coachgesprekken, oefeningen en testen krijgt cliënt duidelijk zicht op zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en competenties. Met deze kennis gaan we op zoek naar ‘wat wil ik’. Welke beroepen sluiten aan bij deze persoonlijke eigenschappen? Ook hier werken we met verschillende coachtechnieken en wordt de Beroepen- en opleidingen database als hulpmiddel ingezet. Gevonden mogelijkheden worden vervolgens d.m.v. een Arbeidsmarktscan getoetst aan duurzaamheid voor de korte en lange termijn. Ook eventuele opleidingsnoodzaak wordt in deze fase inzichtelijk.

 • Fase 4: Sollicitatie

  Hier wordt cliënt op praktische wijze gecoacht binnen alle aspecten van het solliciteren: hoe maak ik een pakkend CV anno nu? Hoe een motivatiebrief? Maar ook maken we een passend LinkedIn profiel en onderzoekt cliënt hoe sociale media in te zetten bij het solliciteren. In deze fase gaan we bovendien oefenen met sollicitatiegesprekken en krijgt cliënt handvatten om om te gaan met belemmeringen.

 • Fase 5: Op zoek naar een nieuwe baan

  Met de sollicitatiekennis en -vaardigheden op zak, gaat je medewerker op zoek naar banen die passen bij zijn/haar vastgestelde, unieke profiel. Gebruikmakend van de tool Jobdigger vindt cliënt verschillende matchende vacatures. Coaching vindt nu plaats o.b.v. reflectie op de sollicitatiegesprekken. Eventuele afwijzingen worden geëvalueerd en de hierdoor verworven inzichten worden vertaald naar kansen voor toekomstige sollicitaties

VERSCHILLENDE TRAJECTEN

een outplacement traject is maatwerk. Voor een relatief jonge medewerker met een bescheiden aantal dienstjaren voldoet in de meeste gevallen een basistraject. Een medewerker 40+ met een aanzienlijke staat van dienst zal meer begeleiding nodig hebben om een nieuwe werkomgeving te vinden. Ook de mate van emotie die gepaard gaat bij het ontslag heeft invloed op de duur van het traject. Als de medewerker hoog in de emotie zit, zal er meer tijd besteed moeten worden aan verwerking en acceptatie om vervolgens met open vizier naar de toekomst te gaan kijken. THEOS biedt drie outplacement pakketten die tailormade gemaakt kunnen worden voor de medewerker. 

BASIS

basis
 • Duur: 3-4 maanden
 • 6 à 7 gesprekken
 • Gevalideerde testen
 • Arbeidsmarktscan
 • Beroepen database*
 • Jobdigger*
 • Pluform*
 •  
 •  
 •  

UITGEBREID

basis
 • Duur: 4-5 maanden
 • 8-10 gesprekken
 • Gevalideerde testen
 • Arbeidsmarktscan
 • Beroepen database*
 • Jobdigger*
 • Pluform*
 • DISC-scan
 • Online Academy*
 • 1 nazorg sessie

COMPLEET

basis
 • Duur: 6-7 maanden
 • 12-14 gesprekken
 • Gevalideerde testen
 • Arbeidsmarktscan
 • Beroepen database*
 • Jobdigger*
 • Pluform*
 • Uitgebreide DISC-analyse
 • Online Academy*
 • 2 nazorg sessies

locatie

Hoofdlocatie van THEOS Coaching is het Business Center in Almere, centraal gelegen in Almere Stad en op loopafstand van het Centraal Station. Vanuit Amsterdam en Utrecht is het slechts 30 minuten rijden.
Daarnaast beschikt THEOS Coaching ook over locaties in Utrecht, Amsterdam en Amersfoort.

Sessies kunnen bovendien digitaal plaatsvinden via Zoom en natuurlijk is een combinatie van live en digitaal óók mogelijk.

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan. Geef in het berichtvak een korte situatieomschrijving waarbinnen de outplacement moet plaats vinden.
Gebruik het formulier ook als je behoefte hebt aan meer informatie. In beide gevallen wordt binnen 24 uur contact met je opgenomen. Bellen kan ook: 06 41 84 76 52

andere diensten THEOS Coaching

subsidie mogelijkheden

Ontwikkeladvies, SLIM, STAP: er zijn en komen veel subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling

reintegratie 2e spoor

Zorgdragen voor je langdurige zieke medewerker én voldoen aan regelgeving

management coaching

Investeren in je managers om motivatie, betrokkenheid en resultaten duurzaam te laten stijgen

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan. Geef in het berichtvak een korte situatieomschrijving waarbinnen de outplacement moet plaats vinden.
Gebruik het formulier ook als je behoefte hebt aan meer informatie. In beide gevallen wordt binnen 24 uur contact met je opgenomen. 

Bellen kan ook:

 06 41 84 76 52