feedback ontvangen TSC

Feedback ontvangen

Verhoog je persoonlijke effectiviteit

Met enige regelmaat deel ik een aantal tips om je persoonlijke effectiviteit te verhogen. Deze keer: feedback ontvangen
Vaak nog moeilijker dan feedback geven, is het ontvangen ervan, m.n. de negatief getinte. Het is nuttig om te weten waar dit vandaan komt en hoe je als manager of leidinggevende om kan gaan met feedback.
Vaak is het onze trots, ego en overtuigingen die het in de weg zit en al snel geven we eigen interpretaties aan goedbedoelde en/of feitelijke feedback. Hierdoor worden onze afweermechanismes in stelling gebracht: we vechten, vergoelijken, verdedigen of vluchten.

 • Vechten: door meteen de aanval te kiezen: “dat moet jíj́ nodig zeggen!”
 • Vergoelijken: hierbij relativeer je de feedback; “zo erg is het nou ook weer niet…”
 • Verdedigen: het alom bekende en gehate “ja maar…”
 • Vluchten: door weg te gaan uit het gesprek: letterlijk of door stil te vallen, dicht te klappen

Deze bijna natuurlijke reactie lijkt onschuldig maar kan toch zeker leiden tot conflicten of storing in de communicatie. De feedback gever kan zich niet serieus genomen voelen en zal als reactie nogmaals zijn boodschap zenden, nu wat steviger met een mogelijk stevigere reactie tot gevolg. 

Tips voor effectief feedback ontvangen. 

Je kunt je management vaardigheden vergroten door te leren effectief om te gaan met gegeven feedback:

 1. Neem initiatief: vraag zelf regelmatig om feedback. Hiermee geef je anderen de mogelijkheid om jou feitelijke feedback te geven en voorkom je kritiek gegeven uit emotie. 
 2. Timing: net als bij het geven van feedback is de timing bij het ontvangen ervan essentTips voor ontvangen van feedbackieel. Het kan voorkomen dat het moment waarop het gegeven wordt voor jou totaal ongeschikt is waardoor het per definitie voor beide partijen niet effectief is. Geef dit aan en vraag de ander op een ander moment de feedback te geven. 
 3. Begrijp wat er gezegd wordt: luister actief en vraag eventueel door om er zeker van te zijn wat de ander zendt (je hoeft het er niet mee eens te zijn). 
 4. Wees vriendelijk voor de ander maar ook voor jezelf. Bedank de ander dat hij de moeite heeft genomen de feedback te geven en weet voor jezelf dat je misschien iets verkeerd gedaan kan hebben maar dat dat niet betekent dat je verkeerd bént, ongeacht wat de ander vindt!
 5. Maak de feedback concreet: geef aan wat je er mee gaat doen en in het geval dat je het er niet mee eens bent, zoek alternatieven of een compromis; laat het niet zomaar hangen!

Positieve feedback ontvangen

Zo mogelijk nog moeilijker als het aannemen van kritiek, is het ontvangen van complimenten. Ook hierop worden dezelfde afweermechanismen in stelling gebracht: “dat hoort toch gewoon bij mijn werk…”. Eigenlijk ontken je hiermee de complimentengever. Hoe kun je nu als leidinggevende je persoonlijke effectiviteit verhogen als het gaat om het effectief ontvangen van positieve feedback? Een aantal tips:  

 • Bagatelliseer het niet maar neem het in ontvangst
 • Ga niet achterdochtig op zoek naar de reden van het compliment, accepteer dat je het verdiend hebt
 • “Vecht” niet terug door direct een tegencompliment te geven
 • Laat blijken wat de positieve feedback met je doet; hiermee geef je de ander waarde, wat bijdraagt aan het vergroten van je persoonlijke effectiviteit