NLLD ontwikkeladvies THEOS Coaching

Kosteloos ontwikkeladvies

Een beetje weggevallen in de vakantieperiode en de niet aflatende stroom van corona nieuws heeft het kabinet eind juli de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD – OA) gelanceerd. Een unieke mogelijkheid voor iedereen in Nederland om zonder kosten een (verkort) loopbaancoach-traject te volgen. De regeling heeft veel raakvlakken met de de Tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers van 2018 met als uitzondering dat er een verplichte arbeidsmarktscan moet worden ingezet.

DOEL

Het doel van het ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf/zelfstandig beroep. Daarnaast inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn gegeven zijn/haar eigen situatie. Bovendien handvatten te geven om volgende stappen te zetten.
Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het voor een individu is om bezig te zijn met ontwikkeling om zo wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt

DOELGROEP

De regeling NL leert door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs.

VEREISTEN

Een traject in het kader van NL leert door moet voldoen aan een aantal gestelde eisen:

 1. Loopbaanadviseur: niet iedere coach mag een NLLD-ontwikkeladvies traject uitvoeren; er worden strenge eisen gesteld aan opleiding, relevante werkervaring en commitment aan de gestelde gedragscode.
 2. Verplichte Arbeidsmarktscan: Het doel van de arbeidsmarktscan is de deelnemer op basis van zijn of haar kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket. De loopbaanprofessional mag alleen gevalideerde Arbeidsmarktscans inzetten.
 3. Ontwikkeladvies gesprekken: er moet minimaal 4 uur aan gesprekken plaats vinden. Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod moeten komen zijn:
     • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer
     • Persoonsprofiel van de deelnemer: competenties, kwaliteiten, vaardigheden, etc.
     • Eisen die de deelnemer stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
     • Toekomstoriëntatie;
     • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.
 1. Ontwikkeladvies: Als resultaat van de gesprekken stelt de deelnemer zelf of samen met de loopbaanadviseur een ontwikkelplan op. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan

RESULTAAT

Los van het feit dat een NLLD-traject voor een heel brede doelgroep toegankelijk is en eigenlijk een versneld loopbaancoachtraject is met een waarde van EUR 700, zorgen de gestelde eisen ervoor dat er aan aantal harde resultaten worden behaald. Aan het einde van het traject:

 • Heb je concreet inzicht in “wie ben ik”, “wat wil ik?” en “wat kan ik?”
 • Ken je de arbeidsmarktwaarde van je huidige functie voor de korte en lange termijn
 • Heb je kennis van banen die zouden passen bij jouw unieke talenten, drijfveren en competenties
 • Heb je duidelijk zicht op de korte en lange termijn arbeidsmarktwaarde van deze banen
 • Heb je een concreet ontwikkeladvies hoe toe te werken naar een passende, duurzame baan: je weet de weg waarlangs je die kunt bereiken, welke inspanning je daarvoor moet leveren en wat de eventuele kosten en subsidiemogelijkheden zijn van scholing.

VERVOLG: SCHOLING

Het onderdeel (online) scholing zal op een later moment, als tweede regeling, worden gepubliceerd. Met de (online) scholing kan de deelnemer, in aanvulling op de mogelijkheden van praktijkleren, zich bijscholen om beter toegerust te raken voor het werk. Of kan iemand een eerste stap zetten om zich te scholen voor ander werk of aanvullende activiteiten vanuit het zelfstandig ondernemerschap, bijvoorbeeld in een sector waar nog veel werkgelegenheid is. Door de scholing (grotendeels) online en gratis beschikbaar te stellen kunnen mensen op eenvoudige en laagdrempelige wijze vanuit huis cursussen of trainingen volgen die zij nodig hebben om bijvoorbeeld in een andere baan of andere sector aan de slag te kunnen.

NLLD oa THEOS Coaching

THEOS COACHING

Als gediplomeerd loopbaancoach faciliteert THEOS Coaching deze kosteloze ontwikkeladvies-trajecten. Het versnelde maar volledig loopbaancoach traject voldoet volledig aan de eisen gesteld door het Ministerie van SZW. Kijk hier voor meer informatie.