verhogen persoonlijk leiderschap THEOS Coaching

ONTWIKKELINGEN IN COACHING #2

Ontwikkelingen in coaching

Coaching is helemaal van deze tijd en kent vele vormen en varianten. Met enige regelmaat schrijf ik over de ontwikkelingen in coaching. Deze keer de opkomst van de psychologie.

De twintigste eeuw

In een eerder vorige blog over de ontwikkelingen binnen het coachen heb ik stilgestaan bij Socrates, de eindbaas in coaching. Vandaaruit maken we een enorme stap naar de twintigste eeuw.

Carl Gustav Jung

Nu lijkt het dat in de ruime tussentijd niet gecoacht werd of dat er geen ontwikkelingen zijn geweest. Niets is minder waar. Er is altijd interactie geweest tussen mensen vanuit het oogpunt te willen leren. Denk aan priesters, docenten, mentoren, etc. En daarnaast zijn er ontwikkelingen die zeker bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het hedendaagse coachen. Voorbeelden hiervan zijn filosofie, antropologie en sociologie.  Maar het was aan het begin van de twintigste eeuw dat de ontwikkeling van de mens als individu een vlucht nam. 

Een aantal zaken hadden hiermee te maken, met name ontwikkelingen in de psychologie en in organisaties en management.

Psychologie

In de psychologie van begin 1900 waren Sigmund Freud, Carl Gustav Jung en Alfred Adler grote namen. Dit was de tijd dat de psychoanalyse een vlucht nam waarin onderzoek werd gedaan naar het onbewuste en de diepere drijfveren van een individu. 

Organisaties en management

Daarnaast was het arbeidslandschap drastisch veranderd in een harde en geïndustrialiseerde manier van werken. Dit resulteerde in de human relations movement die aandacht schonk aan de menselijke kant van arbeid. Daarnaast aan factoren die prestaties van werknemers beïnvloedden. 

Behaviorisme

Vervolgens ontstond het behaviorisme.  Dit hield zich bezig met (waarneembaar) gedrag en stelde dat ieder gedrag is aan te leren. Bekende namen hierbij zijn Pavlov en Skinner. Zij gingen ervanuit dat je gedrag (respons) kan beïnvloeden door de juiste prikkel (stimulus) te geven. 

Gelijk op hiermee bloeide de scientific management dat bedrijfsprofielen rond de werkvloer op een wetenschappelijke wijze wilde vormgeven. 

In een volgende blog over de ontwikkelingen in coaching ga ik in op de reactie op deze wetenschappelijke bedrijfsvoering en psychologie: de humanistische benadering.